Perioada interbelică, model de inspirație pentru opera pictorului Ionel Haloiu

În analiza aportului de cultură și evoluție spirituală, în cadrul Centenarului, Perioada Interbelică reprezintă epoca plină de conținut și substanță atât din punct de vedere istoric, social cât și creator. Este perioada în care, elementul artistic își impune mai mult ca oricând punctul de vedere.

În același timp, epoca interbelică reprezintă o sursă de inspirație pentru creațiile artiștilor, care au readus-o în prima linie a scenei culturale. Acest aspect se reflectă și în creația picturală a artistului plastic Ionel Haloiu.