Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova
– Ploiești, 7 septembrie 2007 – 15 ianuarie 2008 –
“De la clasic… la modern…”

O lume plină de culoare și dinamism vă așteaptă să o descoperiți. Cele peste 40 de lucrări introduc vizitatorul într-o lume aparte a peisajelor, muzicanților abstracți și a nudurilor misterioase.
Culorile se împletesc perfect într-un joc subtil ale căror reguli le stabilește pictorul. Anotimpuri, peisaje navale sau imagini din Bucureștiul de altă dată se dezvaluie sub acordurile fine ale Cobzarului, Pianistului și ale Saxofonistului. Siluete misterioase se ascund de privirea publicului în panza pictată cu grijă și suflet, iar tot acest cadru este vegheat de istorie: Castelul Bran, Castelul Peles, Castelul “Iulia Hasdeu” și marele domnitor Vlad Tepes.

Centrul Cultural al Ministerului Internelor și Reformei Administrative
– București, 11-31 ianuarie 2008 –
“Univers Cromatic”

Artist complet: peisaj, portret, nud, natură statică…
Pictorul Ionel Hăloiu este mai ales pictorul anotimpurilor, surprinzând în tablourile sale verdele crud al primăverii, cromatica fastuoasă a toamnei și inefabilele transfigurări ale luminii, când lumea se îmbracă în albul pur al zăpezilor.

Rafinamentul tonurilor și sensibilitatea tușei relevă un suflet cald, de poet.
Într-un panteon al picturii românesti, pictorul Ionel Hăloiu poate sta în preajma marilor dascăli: Grigorescu, Luchian, Andreescu, Ciucurencu…

Casa de Cultură “Geo Bogza”
– Câmpina, 31 octombrie 2008 – 14 noiembrie 2008 –
“Remember Grigorescu”

Prin expozițiile sale, pictorului Nicolae Grigorescu i-a fost recunoscut rolul fundamental în propășirea artei de expresie națională.
Chiar dacă prezentată selectiv și în compania lucrărilor altor artiști de seama, opera lui N. Grigorescu era poate singura care corespundea integral, în domeniul său, caracterizării pe care N.I.Lahovarz o face Expoziției Generale: “… o icoană fidelă a muncii, a energiei poporului român și un inventar al avuției morale, intelectuale și materiale cu care s-a îmbogățit patrimoniul național.”
Pănă la N. Grigorescu, nimeni nu mai imortalizase cu atâta acuitate și mai ales originalitate trăsăturile neamului și ale țării. El s-a consacrat studierii “însemnelor” naționale, precum “tipuri, costume, peisaje și altele”, încă din anii tinereții. Prin multitudinea și varietatea tipurilor surprinse, Grigorescu s-a deosebit de toți ceilalti artiști ai generației sale care au abordat în opera lor specificitatea națională.
Nicolae Grigorescu este un pictor complet, care a atacat cu aceeași măiestrie peisajul înconjurator, dar și figura omeneasca, evenimentele mai importante ale vieții, țării, oamenii ei și mai ales populația de bastină, în obiceiurile, porturile și locuințele ei.