Bucureștiul vechi

Artistul, în reprezentările sale, respectă cu rigurozitate atmosfera unei epoci și reproduce, asemeni unui cronicar, romantismul mișcării, moda timpului, ambianța citadinei interbelice.